Członkowie Wspierający

Podmioty wspierające i współpracujące ze Stowarzyszeniem Rozwoju Rynku Rybnego

21

Partnerów

15

Zorganizowanych Konferencji

100 Naukowców

Współpracujących

14 Lat

Doświadczenia

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie w imieniu polskiej branży rybnej zajmuje się m.in. stymulacją rozwoju struktur rynku rybnego, działaniami prowadzącymi do wzrostu konsumpcji ryb w Polsce, promocją gatunków małocennych i nie w pełni wykorzystywanych przez przemysł i handel, znajdowaniem nowych rynków zbytu dla ryb i produktów rybnych, rozszerzeniem rynków zbytu dla technologii stosowanych w przetwórstwie rybnym i rybołówstwie (maszyny i aparaty do przetwórstwa, urządzenia i materiały opakowaniowe, urządzenia i środki higieny, chłodnictwo, dodatki do żywności), kreowaniem pozytywnego wizerunku polskiego przemysłu rybnego.

Główny cel

Jako pozarządowa organizacja zrzeszającą przedstawicieli zakładów przetwórstwa rybnego, dostawców technologii dla branży rybnej, stowarzyszenia branżowe oraz osoby fizyczne, działamy na rzecz rozwoju rynku rybnego. Stowarzyszenie działa od 2004 r. poprzez: organizację konferencji i szkoleń, udział w targach krajowych i zagranicznych oraz organizację kampanii promocyjnych.

The Polish Association of Fish Processors

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb

Stowarzyszenie Importerów Ryb

Zakład Przetwórstwa Ryb Mirko B.Krasnoborski Sp. J.

Seamor International Ltd Sp. z o.o.

Ecolab Sp. z o.o.

Lambda-H-L sp. z o.o.

Aller Aqua Polska Sp. z o.o.

Aakerman Sp. z o.o.

Pescanova Polska Sp. z o.o.

Bk-Food Poland Sp. z o.o.

Interfood Sp. z o.o.

SDK Sp. z o.o.

Sulmin Sp. J.

Avo-Werke Sp. z o.o.

Sona Sp. z o.o.

Magazyn Przemysłu Rybnego

Zakład Remontowo-Montażowy Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

Szkuner Sp. z o.o.